גישור בין קבוצות

העידן הנוכחי מאופיין בקיטוב ורדיקליזציה של עמדות ותפיסות עולם שמובילים לפערים ולעויינות לעיתים מאוד בוטה ופוגענית בין קבוצות שונות בחברה. כל זאת קורה במקביל לתהליכים של גלובליזציה, והבנה שאנחנו כולנו מחוברים בכלכלה הגלובלית, בפוליטיקה, באיכות האוויר ובהשפעה על סביבת כדור הארץ  (תופעת "הכפר הגלובלי").  איך ניתן להבין את התהליכים הסותרים (כביכול) הללו ? ובעיקר, כיצד ניתן לתת מענה גם לצורך של אנשים באמת נרטיבית משלהם, ובייחוד לאומי או אתני וגם לקדם חברה רב-לאומית ורבת פנים, שבה השוני נתפס כביטוי לעושר האנושי האינסופי וליופי שלו? האם ניתן לקדם מצב שבו קבוצות ולאומים יפעלו יחדיו מתוך הבנה (לפחות חלקית), מתוך סובלנות, אמפתיה, כבוד, חמלה וענווה?
לרוחניות פלורליסטית שמתבססת על תפיסת עולם הומניסטית שמניחה שבכולנו ניצוץ מקודש של אנושיות וטוּב יש פוטנציאל רב לסייע לחיבור ולגישור בין קבוצות ולתרום לקיום יחדיו של מגוון הקבוצות בחברה, מתוך שיתוף פעולה, הבנה הדדית, וסובלנות חברתית. תפיסה זו של רוחניות יש לה פוטנציאל גם לסייע לקובעי מדיניות לקדם חינוך לערכים של סובלנות ושלום, לאור המגמות המתעצמות של קיטוב בחברות שונות בכלל ובחברה הישראלית בפרט.
המרכז יקדם מחקר והוראה בתחומים אלו ואף יישומים מבוססי מחקר על מנת לגשר על פערים ולחבר בין אנשים וקבוצות מעבר למפריד ביניהם.