מהי רוחניות

רוחניות האדם באה לידי ביטוי בתוך דתות ומחוצה להן, באמונות, תפיסות עולם, חוויות ואף פרקטיקות של עשייה

  • הרוחניות כרוכה בהכרה בקיומו של מימד נשגב, מקודש, אינסופי ונצחי ועל פי רוב עם היבט שהוא מעֶבר ומחוץ לאדם ובחלק מהמסורות גם בתוכו 
  • רוחניות נתפסת כחיבור אישי וחוויתי למימד קדוש זה שזיקתנו אליו מקנה לנו משמעות בחיים

במיטבה הרוחניות כוללת:

  • חיבור לעצמי האותנטי של כל אדם שבמסורות רוחניות מסוימות מכנים אותו נשמה או ניצוץ אלוהי
  • יכולת לחוות ולקיים קשר עמוק לסביבה האנושית והרחבה, כולל הטבע תוך תחושת אחריות לכל מה שקיים
  • שאיפה לחיבור למהות או מהויות על-אנושיות, נצחיות ואינסופיות
  • התנהלות שקולה, מאוזנת, אכפתית ומתוך CARING , נתינה ופרו חברתיות