רקע

 • ברחבי העולם גוברת בעשרות השנים האחרונות מגמה של התעוררות רוחנית בתוך דתות ומחוצה להן. 
 • לתהליכים של חיפוש ומסע רוחני כשהם מתקיימים בהקשר פלורליסטי, הומניסטי ופרו-חברתי יש פוטנציאל חיובי משמעותי ביותר לתרום להתפתחות האנושית ברמת הפרט וברמת החברה.
 • לאקדמיה בארץ ובעולם יש תפקיד מרכזי במחקר, הוראה וקידום ההבנה והפתיחות לרוחניות ובהבנת הפוטנציאל המיטיב שלה.

 

 

 

החזון שלנו

 • אנחנו שואפים שהידע שלנו על המימד הרוחני בקיום האנושי והבנתנו אותו יעמיקו ויתרחבו
 • אנחנו שואפים שהממד הרוחני בקיום האנושי יהפוך לגיטימי ונגיש, ישולב באקדמיה ובכל תחומי החיים, ושתרומתו לחיים מיטיבים ולמימוש הפוטנציאל הטמון בכל אדם תגדל ותתרחב

המשימות שלנו

המרכז ייזום ויקדם חיבור בין אקדמיה ורוחניות
שיבוא לידי ביטוי בתחומים הבאים:

 • מחקר ללימוד והבנת הרוחניות, ביטוייה והשפעתה על חיי האדם 
 • לימודים והוראה בהקשר לממד הרוחני 
 • הנגשה והפצת ידע לחוקרים ולקהל הרחב 
 • יישומים מבוססי מחקר על הממד הרוחני בזירות שונות
  וביניהן: חינוך, פסיכותרפיה, בריאות, ארגונים ועסקים וגישור בין קבוצות

עקרונות פעילות המרכז

 1. חיבור של רוחניות ואקדמיה 
 2. פלורליזם – בהקשר של כבוד והערכה למסורות רוחניות רבות ושונות
 3. פילוס דרך "new frontiers"  ללמידה, מחקר ויישום של נושאים חדשים  
 4. רב דיסציפלינריות בכל נושאי המחקר והיישומים
 5. שילוב של עשיה ויישום בשטח  עם מחקר והוראה באקדמיה
 6. הנגשת מידע, עדכונים ואירועים לקהל הרחב  
 7. טיפוח קהילות של חוקרים ומיישמים בתחום הרוחניות שימצאו במרכז בית לפעילותם 
 8. פיתוח קשרים עם אנשי מדע ומוסדות מדע רלבנטיים בארץ ובחו"ל