חיפוש משמעות והגשמה עצמית בקרב נשים חרדיות בישראל | ד"ר מנחם קרן-קרַץ

* לאורך ההיסטוריה ידעו נשים בחברה היהודית המסורתית תקופות שונות של עליות ומורדות במעמדן החברתי והמשפחתי.
* לאחר השואה, בשל הצורך לבנות מחדש את העולם התורה החרב, הידרדר מעמדן החברתי של הנשים החרדיות בישראל בשיעור ניכר בהשוואה לזה שאותו השיגו בעמל רב קודם לכן.
* בתחילת המאה ה-21, לאחר התייצבותה של 'חברת הלומדים', ובשל מגמות חברתיות ותרבותיות נוספות, החלו שוב הנשים החרדיות לעסוק בשאלות של זהות עצמית וחיפוש משמעות.
* נשים חרדיות בימינו שוב אינן חוששות לחפש אופקים חדשים, להרחיב את השכלתן הכללית והיהודית-רוחנית, ומוצאות אתגר וסיפוק בעיסוקים שונים שעד לאחרונה היו בלתי נגישים עבורן.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print