טיפוח הפוטנציאל האנושי בבתי ספר - סיכום שנה 2020 בחינוך | ד"ר שירי לביא

Portrait of smiling little girl working with plasticine in art and craft class of development school

פרסומים בכתבי עת בינלאומיים:

השנה פורסמו מספר מאמרים מרכזיים בנושאים של חקר וטיפוח רוח האדם – בארגוני חינוך:

מאמר סקירה של ד"ר שירי לביא בנושא פיתוח חוזקות אופי בבתי ספר של המאה ה-21 – עוסק בהקבלות שבין 24 חוזקות האופי שהוגדרו על ידי פטרסון וסליגמן (2004) לבין מיומנויות המאה ה-21, כפי שהוגדרו על ידי הועדה האמריקאית בנושא. בהמשך, הוא סוקר את המאמרים הדנים בהתערבויות שמטרתן פיתוח חוזקות אופי בבתי ספר ומציע פרדיגמה יישומית משותפת, כמו גם סדרת דוגמאות ליישום ברמת התלמיד, הכיתה, המורה והארגון.

https://drive.google.com/file/d/1sbhQev5JZdEsiqd2k2aTxmr5uZEjbSIc/view?usp=sharing

Lavy, S. (2020). A review of character strengths interventions in 21st century schools: Their importance and how they can be fostered. Applied Research in Quality of Life, 15(2), 573-596. (Special issue: Character strengths, well-being, and health in educational and vocational settings). Doi: 10.1007/s11482-018-9700-6


מאמר של ד"ר שירי לביא וד"ר אביבה ברקוביץ-אוחנה, המציע מודל אינטגרטיבי לאופן שבו מינדפולנס תורם למורים ולתלמידים בבתי ספר – דרך תרומתו למערכות היחסים בין מורים לתלמידים. במרכז המאמר עומד מושג ה de-centering המציע, בהתבסס על מחקרים מוחיים, שיכולת מיינדפולנס מפחיתה את הנטייה למיקוד בעצמי, וכך מגדילה יכולות בין-אישיות כמו אמפתיה, חמלה, וויסות עצמי. המאמר פורסם בכתב העת "מיינדפולנס".

https://drive.google.com/file/d/1vSoyi9iGZRZ8Todh6-drQsar01Deitvt/view?usp=sharing

Lavy, S., &Berkovich-Ohana, A. (2020). From teachers’ mindfulness to students’ thriving: The mindful self in school relationships model. Mindfulness. 10.1007/s12671-020-01418-2.


מאמר של ד"ר שירי לביא ותלמידתה אימאן נעמה-גנאים, על מחקר שעסק במחנכים ותלמידיהם, וחשף קשר מובהק בין תחושות של מורים שעבודתם בעלת משמעות, לבין דיווח תלמידיהם על כך שלמורים איכפת מהם. תחושה זו, שלמורים אכפת, הייתה קשורה (בתורה) לרווחה הנפשית, למעורבות ומגויסות ללמידה בבית הספר, ולתחושת הערך העצמי של התלמידים.

https://drive.google.com/file/d/11BwIb8uhQ-bF8nm1CCxdQhIFKXtjAysl/view?usp=sharing

Lavy, S., &Naama-Ghanayim, E. Why care about caring? Linking teachers’ caring and sense of meaning at work with students’ self-esteem, well-being, and school engagement. (2020). Teaching and Teacher Education. DOI: 10.1016/j.tate.2020.103046


.

מאמר מעורר מחשבה נוסף שפורסם ע"י ד"ר לביא בסוף שנת 2019 על התנהגויות של תרומה לארגון- מעבר לדרישות התפקיד (התנהגות אזרחית ארגונית) בקרב מורים, הצביע על ההשפעות היומיומיות השליליות של התנהגויות אלו, ועל מנגנונים מעגליים שליליים אפשריים הקשורים להתנהגויות אלו בבתי ספר.

Lavy, S. Daily dynamics of teachers’ organizational citizenship behavior: Social and emotional antecedents and outcomes. (2020). Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02863: Published on Dec 19, 2019

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02863/full


 

בחודשי האביב והקיץ התראיינה ד"ר שירי לביא לחדשות, לרשת ב', ל Ynet בנושא ההתמודדות האנושית בארגוני חינוך בעולם עם משבר הקורונה. בחלק מהראיונות נדונו גם ההשלכות האפשריות החיוביות של המשבר.


 

הקשב.י לראיון ברשת ב' – מה חשוב בחינוך בעולם בתקופת הקורונה | ד"ר שירי לביא

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp