Setter O. & Zsolnai L. (Eds), (2019). Caring Management in the New Economy.
Palgrave Macmillan, Switzerland

מהו תפקידם של ארגונים עסקיים בעולם שהולך ומכלה את עצמו?

הספר "הנהלה אכפתית בעידן הכלכלה החדשה – אחריות חברתית באמצעות רוחניות" בעריכת ד"ר אורה סתר מאוניברסיטת תל אביב ופרופ' לזלו זולנאי מאוניברסיטת קורווינוס בבודפשט, יצא בחודש יוני 2019 בהוצאת פלגרייב – מקמילן.
ב- 13 פרקי הספר מוצגים מאמרים נבחרים, שרובם הוצגו  בכנס הבינלאומי: "כלכלה חדשה, מסורות ישנות: יזמות אכפתית" שהתקיים בתל אביב בתאריכים 4-6 בספטמבר 2017. הכנס אורגן במשותף על ידי הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, מכון SPES האירופי,  והמרכז לאתיקה עסקית באוניברסיטת קורווינוס בבודפשט. הספר מתייחס לגישות רוחניות של הפילוסופים מרטין בובר, ג'רמי ריפקין, מרטין היידגר ועמנואל לוינס, המשורר רבינאת טאגור, לתפיסות יהודיות, קתוליות, בודהיסטיות  והינדיות, למנהיגים כמו יונוס וסטיב ג'ובס, לארגונים כמו פטגוניה וומונדרגון, ולתפקידם המשתנה של בתי ספר למינהל עסקים.

חוכמה מעשית ממסורות האמונה היהודיות ומסורות אחרות מעלה את האפשרות כי ארגונים בעלי אוריינטציה ערכית רוחנית יכולים לשגשג ולשרת את האינטרסים של העסקים והקהילה הרחבה יותר מאשר ארגונים קונבנציונליים הדבקים בגישה כלכלית צרה של השורה התחתונה. המאמרים בספר משקפים את הטענה שיש לפתח אתוס חדש של יזמות, בו הטיפול בבני אדם בני ימינו תוך חשיבה על בני הדורות הבאים, הסביבה והטבע ממלאים תפקיד מרכזי בחשיבה העסקית. 

המילים האחרונות שאמר בציבור הפילוסוף האנס ג'ונאס היו כדלקמן:
"בעבר, הדת  סיפרה לנו שכולנו חוטאים בגלל החטא הראשון.   כיום זוהי האקולוגיה של כדור הארץ שמגדירה את כולנו כחוטאים,  בגלל הניצול המופרז של המשאבים של כדור הארץ על ידינו. פעם הייתה זו הדת שאיימה עלינו בגזר דין באחרית הימים. היום זהו כוכב הלכת המעונה שלנו שמנבא את בואו של יום כזה, ללא התערבות שמימית. אנחנו שומעים  היום את זעקת הדברים האילמים עצמם, ועלינו להישמע להם על ידי חסימת הפעלת כוחנו על הבריאה, שכן אחרת נגווע כולנו יחד בשממה שתוותר מכדור הארץ".
אלה מילים דרמטיות למדי. אך בניגוד למערכת האדם-אדמה המתדרדרת במהירות, הספר מייצג את התקווה שאפשר לתקן ולרפא את עולמנו באמצעות עשייה אכפתית  אמיתית של אנשים יצירתיים ועל ידי יוזמות מתקדמות.

את הספר ניתן לרכוש בשלמותו או כפרקים בודדים באתר ההוצאה פה בקישור: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030141981

את הפרק הראשון ניתן לקרוא בקישור כאן ומספר פרקים נוספים ניתן לקבל על ידי פניה ישירה לד"ר אורה סתר ora@setter.co.il