הכנס הישראלי לחקר רוחניות עכשווית

ברחבי העולם כולו גוברת בעשרות השנים האחרונות מגמה של התעוררות רוחנית. תופעה זו לובשת פנים שונות ומגוונות – סדנאות מודעות, התעניינות בתורות סוד עתיקות, חזרה ללימודי דתות מנקודת מבט חדשה ואישית, טכניקות מדיטציה ונשימה, נהיה אחר הטבע והטבעי, שילוב תורות אסייתיות עם מסורות רוחניות מערביות, תקשור, ריפוי הוליסטי, מעגלי נשים, ועוד.

גם בישראל תהליכים תוססים אלו של התעוררות רוחנית באים לידי ביטוי בשדירה המרכזית של החברה, והרוחניות באה לידי ביטוי אף בממסדים המרכזיים – מפוליטיקה ועסקים, ועד חינוך ורפואה.

לאחרונה זוכה הרוחניות בת זמננו להכרה אקדמית מתרחבת והולכת משדות מחקר מגוונים. ניכר כי התקבלותה של התרבות הרוחנית לזרם המרכזי הציבורי מעודדת חוקרים וחוקרות מן האקדמיה לעסוק בתופעה עצמה, וכן לבחון מהן השלכותיה על תופעות אחרות.
הכנס לחקר רוחניות עכשווית מיועד לתת במה למחקר בתחומים אלו ולמיפגש בין חוקרים מזירות דיסציפלינריות שונות, מדעי הרוח, מדעי הטבע, מדעי האדם, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וכן במה למחקר אקדמי ולמיפגשים בין חוקרים בתחומים ישומיים כמו רפואה, עבודה סוציאלית וחינוך.  בכל כנס עד כה השתתפו מאות משתתפים והציגו בו עשרות מציגים.

קישורים לכנסים הקודמים