החיים הראויים לחיותם

יום עיון בנושא מהם החיים הראויים לחיותם 
התקיים ב-13 בנובמבר 2011 

בשנים האחרונות גובר העניין האישי והמחקרי בתהליכי התפתחות, צמיחה וחיפוש משמעות בקרב רבים, צעירים ומבוגרים,ברחבי העולם.
הגישה היודימונית , המתייחסת למימד הרחב של מימוש, הגשמה עצמית ומשמעות כמבטאים תפקוד אופטימלי של האדם, הופכת למרכזית ומשמשת כ"מטרייה" רחבה לחקר ויישום תחומים וגישות אשר התפתחו במטרה לתת מענה לשאלות יסוד קיומיות שהעסיקו את האדם משחר בריאתו. וביניהם מה הם החיים הראויים לחיותם?   הכנס עסק בושא זה מנקודת מבט עכשווית וכלל שילוב בין שיח אקדמי-מחקרי, חוויה ויישום בנושא זה.