מרכז מצוינות ללמידה משמעותית - חכמת הדעת והלב

Center for Research Excellence: Meaningful Learning

Teaching with the Heart and Mind

צוות הפרוייקט

חוקרות ראשיות

פרופ' עפרה מייזלס

ד"ר שירי לביא

פרופ' רוזה לייקין

פרופ' (אמריטוס) זמירה מברך

פרופ' מיכל ציון

צוות תשפ"א

גב' שלי רוטה

פיתוח התערבות קוגנטיבית ומשולבת, מרכזת ניהול הפרוייקט

גב' סביון אור

פיתוח והדרכה התערבות ריגשית חברתית והתערבות משולבת

ד"ר נורית פז ברוך

צוות מדידה והערכה

ד"ר רותם מאור

צוות מדידה והערכה

גב' אימאן נעמה

צוות מדידה והערכה

גב' איריס וולברג

צוות מדידה והערכה

גב' פנינה אוחנה

מנהלנית אוניברסיטת חיפה

מר ניב גרינשפן

צוות פיתוח והדרכה בתחום הקוגניטיבי

מר רותם לוי

צוות פיתוח והדרכה בתחום הקוגניטיבי

ד"ר ניבה דולב

יועצת לצוות ריגשי חברתי וצוות משולב

ד"ר ליאור אריאל

הדרכה בתחום הריגשי חברתי

גב' אורית גולדשטיין

הדרכה בתחום הריגשי חברתי

גב' עינת קרניאל

יועצת ליווי ארגוני מערכתי
מנהלנית אוניברסיטת בר אילן

צוות תשע"ח – תש"פ

גב' שלי רוטה

פיתוח התערבות קוגנטיבית ומשולבת, מרכזת ניהול הפרוייקט

גיא גרובס

צוות ההתערבות הקוגניטיבית

ד"ר ניר פלג

צוות ההתערבות הקוגניטיבית

מר רותם לוי

צוות ההתערבות הקוגניטיבית

מר ניב גרינשפן

צוות ההתערבות הקוגניטיבית

גב' סביון אור

פיתוח והדרכה התערבות ריגשית חברתית והתערבות משולבת

מר שי חנין

צוות ההתערבות הרגשית / חברתית

ד"ר ניבה דולב

צוות ההתערבות הרגשית / חברתית

גב' גלית חנין

צוות ההתערבות הרגשית / חברתית

מר רן כץ

צוות ההתערבות הארגונית

גב' עינת קרניאל

צוות ההתערבות הארגונית

מר רוני לנדאו

צוות ההתערבות הארגונית

גב' יעל רובינשטיין

צוות ההתערבות הארגונית

ד"ר נורית פז - ברוך

צוות מדידה והערכה

ד"ר רותם מאור

צוות מדידה והערכה

גב' אימאן נעמה

צוות מדידה והערכה

גב' איריס וולברג

צוות מדידה והערכה

צוות פסיכולוגים חינוכיים תש"פ – תשפ"א

אנדרה רפאלה מלול-לוי

צוות פסיכולוגים חינוכיים

מר צבי שורק

צוות פסיכולוגים חינוכיים

גב' שירז רייקין

צוות פסיכולוגים חינוכיים

גב' ליאור אריאל

צוות פסיכולוגים חינוכיים

גב' אורית גולדשטיין

צוות פסיכולוגים חינוכיים

מצורפת מצגת לעיונכם: