אודות

רקע

 • ברחבי העולם גוברת בעשרות השנים האחרונות מגמה של התעוררות רוחנית בתוך דתות ומחוצה להן. 
 • לתהליכים של חיפוש ומסע רוחני כשהם מתקיימים בהקשר פלורליסטי, הומניסטי ופרו-חברתי יש פוטנציאל חיובי משמעותי ביותר לתרום להתפתחות האנושית ברמת הפרט וברמת החברה.
 • לאקדמיה בארץ ובעולם יש תפקיד מרכזי במחקר, הוראה וקידום ההבנה והפתיחות לרוחניות ובהבנת הפוטנציאל המיטיב שלה.

 

 

 

החזון שלנו

 • אנחנו שואפים שהידע שלנו על המימד הרוחני בקיום האנושי והבנתנו אותו יעמיקו ויתרחבו
 • אנחנו שואפים שהממד הרוחני בקיום האנושי יהפוך לגיטימי ונגיש, ישולב באקדמיה ובכל תחומי החיים, ושתרומתו לחיים מיטיבים ולמימוש הפוטנציאל הטמון בכל אדם תגדל ותתרחב

המשימות שלנו

המרכז ייזום ויקדם חיבור בין אקדמיה ורוחניות
שיבוא לידי ביטוי בתחומים הבאים:

 • מחקר ללימוד והבנת הרוחניות, ביטוייה והשפעתה על חיי האדם 
 • לימודים והוראה בהקשר לממד הרוחני 
 • הנגשה והפצת ידע לחוקרים ולקהל הרחב 
 • יישומים מבוססי מחקר על הממד הרוחני בזירות שונות
  וביניהן: חינוך, פסיכותרפיה, בריאות, ארגונים ועסקים וגישור בין קבוצות

עקרונות פעילות המרכז

 1. חיבור של רוחניות ואקדמיה 
 2. פלורליזם – בהקשר של כבוד והערכה למסורות רוחניות רבות ושונות
 3. פילוס דרך "new frontiers"  ללמידה, מחקר ויישום של נושאים חדשים  
 4. רב דיסציפלינריות בכל נושאי המחקר והיישומים
 5. שילוב של עשיה ויישום בשטח  עם מחקר והוראה באקדמיה
 6. הנגשת מידע, עדכונים ואירועים לקהל הרחב  
 7. טיפוח קהילות של חוקרים ומיישמים בתחום הרוחניות שימצאו במרכז בית לפעילותם 
 8. פיתוח קשרים עם אנשי מדע ומוסדות מדע רלבנטיים בארץ ובחו"ל

יחודיות המרכז

 • המרכז מציג מודל הוליסטי , פורץ דרך וייחודי בעולם, של לימודי רוחניות והפוטנציאל הגבוה של האדם באקדמיה. 
 • מודל כזה של שיתוף פעולה רב-דיסציפלינרי ורב מוסדי הוא חדשני ופורץ דרך בנוף האקדמי והוא מבטא ומשקף במבנהו הארגוני ובתפיסותיו הפלורליסטיות את הטוב שברוח האדם.
 • אוניברסיטת חיפה שמאופיינת בפלורליזם שלה, ביופייה עוצר הנשימה ובדינאמיות שלה, מתאימה ביותר להוות ציר מרכזי יחד עם מוסדות נוספים להשכלה גבוהה להקמת מרכז כזה לחקר, לימוד וקידום רוח האדם במיטבה.

מהי רוחניות

רוחניות האדם באה לידי ביטוי בתוך דתות ומחוצה להן, באמונות, תפיסות עולם, חוויות ואף פרקטיקות של עשייה

 • הרוחניות כרוכה בהכרה בקיומו של מימד נשגב, מקודש, אינסופי ונצחי ועל פי רוב עם היבט שהוא מעֶבר ומחוץ לאדם ובחלק מהמסורות גם בתוכו 
 • רוחניות נתפסת כחיבור אישי וחוויתי למימד קדוש זה שזיקתנו אליו מקנה לנו משמעות בחיים

במיטבה הרוחניות כוללת:

 • חיבור לעצמי האותנטי של כל אדם שבמסורות רוחניות מסוימות מכנים אותו נשמה או ניצוץ אלוהי
 • יכולת לחוות ולקיים קשר עמוק לסביבה האנושית והרחבה, כולל הטבע תוך תחושת אחריות לכל מה שקיים
 • שאיפה לחיבור למהות או מהויות על-אנושיות, נצחיות ואינסופיות
 • התנהלות שקולה, מאוזנת, אכפתית ומתוך CARING , נתינה ופרו חברתיות